De Nederlandse Grondwet en de Europese Unie

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789076871226
Auteur: L.F.M. Besselink, H.R.B.M. Kummeling, Roelien de Lange & P. Mendelts
Pagina's: 280

Het lidmaatschap van de Europese Unie heeft op allerlei terreinen gevolgen voor het nationale recht van de lidstaten. Ook op het terrein van het constitutionele recht is de invloed van de Europese integratie merkbaar. Niet alleen het EVRM, maar ook het Europees gemeenschapsrecht en Unierecht brengen veranderingen in de verhoudingen tussen overheid en burgers. In hoeverre moeten die veranderingen ook tot uitdrukking komen in de Grondwet?

Op 5 december 2000 werd in de Eerste Kamer een motie-Jurgens aanvaard over het lidmaatschap van de Europese Unie en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse Grondwet. Ter uitvoering van de motie besloot de regering wetenschappelijk onderzoek te laten doen naar verschillende aspecten van deze problematiek. Het onderhavige boek is het resultaat van dat onderzoek.

De procedure van wetgeving, de positie van de Staten-Generaal, de decentrale overheden en het Koninkrijksverband krijgen daarbij bijzondere aandacht.

Lees meer