Weg van volmaaktheid en kleinere werken

Voorzijde
Achterzijde
31,00
Met 5% studentenkorting
Voor 29,45 i
Levertijd: 48 uur
+
Bestel
ISBN: 9789076671918
Uitgever: Carmelitana Vzw, Uitgeverij
Verschijningsvorm: Hardcover
Auteur: Teresa van Avila
Druk: 1
Pagina's: 480
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2014
NUR: Geloofsopbouw

De ontstaansgeschiedenis van Weg van volmaaktheid is wel heel

bewogen en bijzonder: in 1559 verbiedt de Inquisitie praktisch alle

religieuze boeken in het Spaans geschreven. Voor Teresa van Ávila

(1515-1582) en haar medezusters is dit een zware klap. Op aanvraag

van haar zusters gaf Teresa dan maar zelf onderricht. De bedoeling

is eenvoudig: concrete raad geven voor het contemplatieve

leven dat zij leiden. Het inwendig gebed wordt daarbij het centrale

thema dat in al zijn veelzijdigheid benaderd wordt. De censuur ontdekt

in de teksten van Teresa een latente polemiek met de theologen

van haar tijd, vrijmoedige reacties tegen de gezagdragers,

duidelijke en ironische allusies aan het adres van de Inquisitie. Een

veroordeling bleef dan ook niet uit. Teresa wordt gedwongen haar

teksten te herschrijven vooraleer ze te publiceren.

Tot op vandaag wordt dit boek in alle mogelijke talen uitgegeven.

Al richt Teresa zich tot een beperkte groep, haar inzichten en opmerkingen

zijn ook nu nog, in totaal verschillende historische en

culturele omstandigheden, nuttig en verhelderend, omdat zij telkens

naar de kern gaat. In deze nieuwe vertaling werden heel wat

'veroordeelde' teksten in voetnoot opgenomen. Een uitgebreide

inleiding en veel historische kanttekeningen helpen om alles beter

in zijn context te plaatsen en Teresa's genie beter te begrijpen.

Kleinere werken

In dit volume zijn ook kleinere geschriften van Teresa gebundeld:

vooreerst een commentaar op het bijbelse Hooglied, vanuit het

gezichtspunt van gebed en mystieke ervaring; verder al haar Gedichten

(Spaanse tekst én vertaling), alsook een aantal gebeden

(Verzuchtingen van de ziel tot God); tenslotte ook het humoristische

Antwoord op een uitdaging, het niet minder pittige Zoek je in

Mij, en een verzameling van Raadgevingen.

Lees meer