Scheppende overgave

Voorzijde
14,95
Met 5% studentenkorting
Voor 14,20 i
Levertijd: 48 uur
+
Bestel
ISBN: 9789076671857
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: Ria Weyens & Diet van Borselen
Druk: 1
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2013
NUR: Geloofsopbouw

De zoektocht van beide auteurs naar deze verbinding begon jaren geleden.

Diet van Borselen werkte toen in Nederland bij de veiligheidsdienst binnen

de directie voor terrorismebestrijding. Ria Weyens was mede oprichtster

van een christelijk klooster in Zuid-India. In deze verschillende leefwerelden

groeide een gelijksoortig verlangen. Voor Diet was het een verlangen naar

eenvoud, een zoeken naar iets wat blijvend en verbindend is in deze complexe

en gefragmenteerde wereld. Voor Ria was het een verlangen om de

rust en de kracht van het innerlijk leven ook buiten de kloostermuren te

beleven en door te geven.

Toen zij elkaar voor het eerst ontmoetten, was er meteen herkenning, alsof

ze naar hetzelfde keken maar vanuit twee verschillende richtingen. Terwijl

Diet zich afvroeg: 'Hoe kan ik in de hectiek van de wereld verbinding leggen

met de Essentie?', vroeg Ria zich af: 'Hoe kan ik vanuit de Essentie in de hectiek van de wereld staan?'

Over hun zoektocht en de visie die daaruit ontstaan is, gaat dit boek.

Het is een hoopvolle en uitdagende visie waarin de scheppende

overgave beschreven wordt als bron van creativiteit en maatschappelijke

dienstbaarheid. In dit boek worden universele inzichten uit religieuze

tradities aangereikt in combinatie met persoonlijke ervaringen en praktische

handreikingen.

Vanuit hun centrum, het Minnehof in het Begijnhof van Brugge, zetten de

auteurs nu hun zoektocht voort, samen met anderen. Naast het aanbieden

van workshops, trainingen en coaching, faciliteren zij een netwerk van

maatschappelijke pioniers. In dit netwerk inspireren tochtgenoten elkaar om

vanuit de kracht van de Essentie maatschappelijk betrokken te zijn.

Lees meer