Fortuna 2 Lesboek / Druk 2

taal en cultuur van de Romeinen

Voorzijde
Achterzijde
37,15
Met 5% studentenkorting
Voor 35,29 i
Levertijd: 48 uur
+
Bestel
ISBN: 9789076589947
Verschijningsvorm: Paperback / softback
Auteur: Charles Hupperts & Elly Jans
Druk: 2
Pagina's: 159
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2006
NUR: Taal HAVO/VWO

Bij de herziening

De doelstellingen van Fortuna zijn bij de nieuwe druk onverkort gehandhaafd. De veranderingen die zijn doorgevoerd zijn de volgende:

-de gehele CEVO-basiskennislijst wordt behandeld

-10 leesteksten zijn geschrapt (waaronder les 19 over Catalina), een aantal is aangepast en 5 nieuwe zijn geschreven

-achterin het tekstboek staan de overzichten van de volledige vormleer

-in de alfabetische woordenlijst zijn de stamtijden als aparte vormen opgenomen

-het hoofdstuk over de Romeinse architectuur is komen te vervallen

-het tekstboek is in full-color uitgevoerd

-het werkboek is een invulwerkboek geworden

-in het werkboek worden achterin per les de leerwoorden herhaald,maar in een andere volgorde

-moeilijke woorden worden in onthoudblokken herhaald

Inhoud

-les 19: Ceasar in Gallie

-les 20: Caesar dictator

-les 21: Antonius, Cicero en Octavianus

-les 22: Keizer Augustus

-les 23: Keizer Tiberius

-les 24: De keizers Caligula en Claudius

-les 25: Keizer Nero

-les 26: De opstand van de Bataven

-les 27: Pompeji

-les 28: Trajanus: keizer en veroveraar

-les 29: Hadrianus: keizer en kunstminnaar

-les 30: Marcus Aurelius: keizer en filosoof

-les 31: De christenen in het Romeinse rijk

-les 32: De laatste keizers

Achterin het lesboek staat het overzicht zelfstandig naamwoord, overzicht bijvoeglijk naamwoord, naamwoorden met genitivus op [u]-ius[/u] en dativus op [u]-i[/u], overzicht voorzetsels, overzicht voornaamwoorden, overzicht werkwoorden en overzicht van de Latijnse naamvalfuncties.

Lees meer