Geweld in eigen omgeving / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

In 'Geweld in eigen omgeving' staan cartoons van acht bekende cartoonisten, die een beeld geven van hun afschuw van de zinloosheid van geweld. Het boekje dient ter ondersteuning van de manifestatie Tussen hoop en huiver, die van 4 tot en met 19 november in Sint Anthonis wordt gehouden. Aanleiding voor deze manifestatie is het toenemend geweld in huiselijke kring, op stadions, op wegen, in straten. Op de manifestatie in Sint Anthonis gaan een aantal denkers, doeners en kunstenaars het toenemend geweld in woord en beeld te lijf.

Acht van de aangezochte cartoonisten stelden ieder drie tot negen cartoons beschikbaar, ter ondersteuning van de manifestatie. Het gaat om: Joep Bertrams, Arend van Dam, Theo Gootjes, Tom Janssen, Bas van der Schot, Nico Visscher, Berend Vonk, Jan Zandstra, Deze cartoons zijn gebundeld in het boekje Geweld in eigen omgeving. De netto-opbrengst ervan wordt door de organisatoren beschikbaar gesteld aan Slachtofferhulp.