De onbekende Hitler

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789076249643
Auteur: P.F.M. Fontaine
Pagina's: 336

Dit boek is niet de zoveelste biografie van Adolf Hitler. Ook is het geen psychologische studie van het innerlijk van deze dictator. Bovendien laat het de meer bekende aspecten van zijn optreden, de binnen- en buitenlandse politiek en de oorlogvoering, buiten beschouwing. De vraag die de auteur zich stelt, is: Wie was Hitler eigenlijk? Wat was dit voor een mens die tot zulke ontzettende daden kwam, hoe kwam hij daartoe, hoe ontwikkelde hij zich, wat is er met hem gebeurd?Ondanks het onnoemelijk vele dat over Hitler is geschreven, is er op bepaalde gebeurtenissen uit zijn leven nog nauwelijks licht gevallen en zijn bepaalde kanten van zijn persoonlijkheid vrijwel onbesproken gebleven. Dit werk poogt antwoord te geven op een aantal eigenlijk nooit eerder beantwoorde vragen, en soms zelfs op vragen die nog niet werden gesteld: Welke invloed heeft Hitlers moeder op de opgroeiende jongen uitgeoefend? Wat hebben de vier steden waar hij heeft gewoond voor hem betekend? Was Hitler werkelijk een kladschilder? Op welke manier heeft zijn deelneming aan de Eerste Wereldoorlog hem gevormd (of misvormd)? Was hij werkelijk vanaf zijn zestiende jaar volstrekt ongelovig en onkerkelijk? Hoe is hij met mannen vooral met vrouwen omgegaan? Wat betekende Geli Raubal voor hem? Waarom is hij vegetariƫr geworden? En vooral: Waarom was hij een jodenvervolger?In dit thematisch opgebouwde boek wordt ook aandacht besteed aan zijn gezondheidstoestand en zijn ziektegeschiedenis, aan de vele plaatsen waar hij, een aartszwerver, heeft gewoond, aan zijn vergaren van een immens fortuin en aan het mysterie van zijn afstamming.