Winti: Een Afroamerikaanse godsdienst in Suriname (Heruitgave)

een cultureel-historische analyse van de religieuze verschijnselen in de Para

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789075812077
Uitgever: C.J. Wooding
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: Charles Johan Wooding
Pagina's: 592
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2013
NUR: Non-fictie informatief/professioneel algemeen

In dit boek staat alles wat je wilt weten over Winti.

Deze uitgave is de ongewijzigde herdruk van het proefschrift van Charles J. Wooding uit 1972. Het bevat een uitvoerig historisch onderzoek naar de herkomst van de Afrikaanse elementen, een systematisch beeld van de religieuze voorstellingen en de belangrijkste rituelen van de godsdienst. Ook omvat Winti: Een Afro-amerikaanse godsdienst in Suriname de uitleg van de liederen die bij de winti-pré's gezongen worden en een zeer uitgebreide woordenlijst waarin woorden die bij Winti eraan te pas komen zijn opgenomen.

Charles J. Wooding is de grondlegger van het winti-onderzoek. Hij omschrijft Winti als een Afro-Amerikaanse godsdienst die zich concentreert op het geloof in gepersonifieerde bovennatuurlijke wezens, die van een mens bezit kunnen nemen en zijn bewustzijn uitschakelen, waarna zij verleden, heden en toekomst kunnen openbaren en ziekten van bovennatuurlijke aard kunnen veroorzaken en genezen.

Wooding was de eerste Creool die Winti wetenschappelijk verklaarde. Met zijn studie heeft hij het bewijs geleverd dat Winti geen afgoderij is, maar een godsdienst met een duidelijke Afrikaanse oorsprong waarin veel positieve elementen aanwezig zijn, zoals de hoge moraal, de groepsgebondenheid en het ontladen van psychische spanningen tijdens riten die de dagelijkse problemen verlichten.

Dit proefschrift is een standaardwerk geworden voor alle geĂ¯nteresseerden in Winti en wordt niet zelden als de wintibijbel betiteld. Het leent zich ook goed als aanvulling op de standaardliteratuur die in de opleiding en de dagelijkse praktijk van de reguliere Nederlandse en Surinaamse geestelijke gezondheidszorg wordt gebruikt.

Lees meer