Dit kan niet en dit mag niet

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789075727500
Uitgever: Otto Cramwinckel Uitg
Auteur: J. van Dijk
Pagina's: 224

In ons land is vrijheid van meningsuiting vanzelfsprekend. Maar waar ligt de grens? In dit boek zijn recente omstreden uitingen beschreven: uitspraken en teksten die als belediging of als discriminatie zijn opgevat; foto's, films en televisieprogramma's die mensen gekwetst hebben in hun godsdienstige gevoelens of op andere wijze aanstoot hebben gegeven; posters, websites en 'raps' die warden ervaren als een bedreiging voor de democratische rechtsstaat.Dit boek is te lezen als een kroniek van voorvallen met de uitingsvrijheid in het geding. Het laat zien dat opvattingen over wat nog wel kan en wat echt niet meer mag in de loop van de tijd veranderen. En het dwingt ons na te denken over de manier waarop we tolerantie en diversiteit in de huidige samenleving willen realiseren. Het boek besluit met een aantal uitgangspunten voor het bepalen van grenzen aan de uitingsvrijheid, als bijdrage aan de discussie over de actuele betekenis van dit grondrecht.Jos va Dijk is socioloog en verbonden aan de Haagse Hogeschool. Hij is redacteur van Informatie Professional en houdt een weblog bij onder de naam Free flow of information, een kroniek van inbreuken op de communicatievrijheid in Nederland.