DYA software / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789075414318
Uitgever: Kleine Uil, Uitgeverij
Pagina's: 245

Er zijn nauwelijks bedrijfsprocessen waarin geen software gebruikt wordt. De rol van software binnen organisaties is steeds belangrijker geworden en systeemrealisatie is grootschaliger en complexer geworden. Voor een optimale bedrijfsvoering is het nodig dat de softwaresystemen unieke eigenschappen hebben die de strategie van een organisatie ondersteunen. Door schade en schande is men erachter gekomen dat softwaresystemen deze eigenschappen niet vanzelf krijgen. Daardoor treden er vele soorten problemen op tijdens ontwikkeling en operationeel gebruik van software. De (financiële) consequenties van die problemen kunnen groot zijn. Het is beter om problemen te voorkomen.Het is de taak vaak van de architect om, voor het realiseren van een softwaresysteem, na te denken over hoe de belangrijkste systeemeigenschappen gerealiseerd worden en hoe problemen voorkomen kunnen worden. Die taak vervult de architect nooit alleen. Hij werkt samen met anderen om erachter komen wat de belangrijkste eigenschappen van een systeem zijn, om een uiteindelijke oplossing te bepalen en om die oplossing te realiseren.DYA|Software maakt de bestaande literatuur over softwarearchitectuur niet overbodig. DYA|Software is een unieke toevoeging. De volgende elementen maken DYA|Software uniek:• Een manier om te bepalen hoe goed uw architectuur is en waar de verbeterpunten zitten. Hierdoor wordt het duidelijk op welke stakeholders, ontwerpkeuzes en realisatietaken de architect zich moet focussen. De architect kan hiermee ook bestaande aanpakken effectief inzetten.• Het architectuurredeneermodel dat architecten helpt bij het nemen van onderbouwde beslissingen en bij het slaan van de brug tussen bedrijfsvoering, technologie en realisatieproces.• Het inbedden van softwarearchitectuur in het ontwikkel- en beheerproces, zodat de architect de architectuur kan beheren en beheersen.• Het positioneren van softwarearchitectuur binnen enterprisearchitectuur en de afstemming met andere architecturen.• Het borgen van gemeenschappelijke eigenschappen van applicaties en het faciliteren van de verschillen ertussen.• Het afstemmen van een architectuur op een specifieke situatie. Denk aan de relatie tussen systeem en omgeving, het communiceren met verschillende stakeholders over hun specifieke eisen en het focussen op de bedrijfskritische eigenschappen van een systeem.DYA|Software hanteert voor al deze elementen geen vast raamwerk, geen star architectuurproces en geen lange studie vooraf. Met DYA|Software kan men meteen aan de slag.Robert Deckers werkt bij Sogeti als architect en architectuurconsultant op het gebied van enterprise-, applicatie en solutionarchitectuur. Hij is meer dan twintig jaar actief in softwareontwikkeling, voornamelijk op de grens tussen klant en techniek. Hij heeft daarbij verbeteringen aangebracht op het gebied van specificatie- en modelleertechnieken, requirements engineering, model-driven development en architectuur.Roberts advies voor de architect: ‘denk als een beschermer en handel als een gids’.Ruud Steeghs is manager van de Microsoft-ontwikkelstraat van Sogeti: het Microsoft Delivery Center. Hij is verantwoordelijk voor het optimaliseren van het architectuur- en ontwikkelproces van deze ontwikkelstraat. Hij is werkzaam geweest als softwarearchitect. In die rol ontwierp hij complexe systemen en hielp hij organisaties bij het efficiënter inrichten van softwareontwikkeling en (software)architectuur.