Spreken vanuit je Hart / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

In Spreken vanuit je Hart laat Stef de Beurs,communicatiecoach, zien hoe en waarom het mogelijkis je te laten horen vanuit je authenciteit en je gevoelom van daaruit een open verbinding aan te gaan met jetoehoorder(s).Een eenvoudige, maar krachtige en verrassendemethodiek wordt aangereikt om te kunnen communicerenmet anderen in een-op-een contacten, in vergaderingen ofvoor een publiek.Spreken vanuit je Hart is bestemd voor iedereendie belangstelling heeft voor zijn/haar persoonlijkeontwikkeling met betrekking tot communicatie.Met bijzondere aandacht voor trainers, coaches, docentenen hooggevoelige mensen (HSP). Voor beginners éngevorderden op het gebied van communicatie en sprekenin het openbaar.