Filosofische Reflecties

Voorzijde
Achterzijde
15,00
Met 5% studentenkorting
Voor 14,25 i
Levertijd: 48 uur
+
Bestel
ISBN: 9789075240474
Uitgever: Occident, Uitgeverij
Auteur: Mieke Mosmuller
Pagina's: 128

Van verschillende kanten is mij het laatste half jaar gevraagd ommet een  blog  te  beginnen. Tot nog toe schrijf ik alleen boeken,bij uitzondering een tijdschriftartikel, houd voordrachten en geefworkshops in meerdere Europese landen. De oproep om deel tenemen aan de uitwisseling in de social media heb ik een tijd terzijdegeschoven. Maar geleidelijk aan raak je dan toch aan het ideegewend en zie je er zelfs iets positiefs in.Mijn filosofische reflecties zullen vooral berusten op een voortdurendtrachten om te keren, om te stulpen, van het gewone alledaagseredeneren. Omdat je als mens in onze tijd je uiteraard aanpast aande denkstructuren van de cultuur waarin je opgroeit, zit je op eengegeven moment zo vast in die structuren als je ook in je lichaamkomt vast te zitten naarmate je ouder wordt, wanneer je niet iets aanbehoud van beweeglijkheid doet.Vanuit dit ideaal, het omkeren van de denkstructuren, het omstulpenvan de denkstructuren, begin ik met schrijven van korte stukjesvoor een blog en ik kies daarvoor de vastgeroeste structuur van deevolutietheorie als eerste vraag.