EC2 in de praktijk - rekenvoorbeelden

Voorzijde
85,00
Met 5% studentenkorting
Voor 80,75 i
Vóór 16 uur besteld,
morgen in huis
+
Bestel
ISBN: 9789075094190
Uitgever: Betonvereniging
Druk: 1
Pagina's: 361
Taal: Nederlands

Het COBc is zeer tevreden dat de Betonvereniging gehoor heeft gegeven aan de oproep het "rode boek" te actualiseren en daarmee de uitgewerkte voorbeeld en te laten aansluiten op de rekenregels van de Eurocode.

Deze bundel met vernieuwde en nieuwe rekenvoorbeelden gaat ongetwijfeld wederom een grote bijdrage leveren aan de uniformiteit van berekeningen en toetsing daarvan.

Naar is gebleken, geven de Eurocodes de gebruiker minder handreikingen; het is aan de gebruiker zelf een aantal zaken op basis van inzicht en/of verworven kennis nader uit te werken. Daarmee zijn we ook gekomen bij een punt dat hier zeker moet worden genoemd, namelijk het interpreteren van de nieuwe voorschriften. Reeds bij het opstellen van de 1995-versie van het boek werd de lezer er op gewezen dat de voorschriften geen "kookboek" zijn.

Dat is uiteraard ook, en waarschijnlijk zelfs in grotere mate, van toepassing op de Eurocodes en daarmee dus ook op het voorliggende document. De opstellers pretenderen dan ook niet de enig "juiste" oplossingen te presenteren. Met name bij het opstellen en toetsen van staafwerkmodellen zal er altijd verschil van inzicht zijn en blijven. Dat is ook wel gebleken tijdens het traject dat tot het opstellen van dit document heeft geleid. De opstellers hebben dan ook gemeend opmerkingen te moeten maken en voetnoten te moeten plaatsen. Daarmee wordt recht gedaan aan verschillen in zienswijze.

Lees meer