Kaleidos Research Nederlanders en de wereld 2015

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789074612708
Uitgever: NCDO, Stichting
Auteur: Evelien Boonstoppel
Pagina's: 76

In "Nederlanders & de Wereld 2015" beschrijven we voor het vierde opeenvolgende jaar hoe duurzaam Nederlanders zich gedragen. Kiezen zij in 2015 voor de auto of voor de trein? Hoe vaak gooien Nederlanders eten weg dat eigenlijk nog goed is? Doen zij vrijwilligerswerk? Ook laten we zien in hoeverre Nederlanders zich verbonden voelen met de rest van de wereld. Zijn zij zich ervan bewust dat kleding in Nederland vaak zo goedkoop is omdat het wordt gemaakt in arme landen door mensen die weinig geld verdienen? Vinden Nederlanders de eigen cultuur beter dan andere culturen? Daarnaast kijken we in hoeverre Nederlanders denken zelf een steentje te kunnen bijdragen aan het oplossen van wereldwijde uitdagingen zoals klimaatverandering.

In deze editie wordt specifiek aandacht besteed aan de sociale normen rondom de aankoop van biologische producten. Hoe vaak denkt men dat familie en vrienden deze producten kopen? En voelt men de druk vanuit de naaste omgeving om zelf biologische producten te kopen? Daarnaast kijken we naar de emoties die het eigen milieuvriendelijke gedrag en het milieuvriendelijke gedrag van andere Nederlanders oproepen. Is men tevreden over het eigen gedrag of voelt men zich juist beschaamd?

Ook kijken we naar het draagvlak voor ontwikkelingshulp. Vinden Nederlanders dat de overheid meer of minder geld aan ontwikkelingshulp moet uitgeven? En wat moet volgens de Nederlander het hoofdmotief zijn van hulp: het eigen belang van Nederland of het belang van de allerarmsten?

Lees meer