Kaleidos Research Jongeren en de wereld 2015

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789074612692
Uitgever: NCDO, Stichting
Auteur: Lette Hogeling & Marije van Gent
Pagina's: 72

Dit rapport 'Jongeren en de Wereld 2015' is het vierde in een reeks rapporten over duurzaam gedrag en houdingen onder Nederlandse jongeren. De studie geeft een overzicht van duurzame gedragingen van jongeren (12-17 jaar) op de thema's water en energie, mobiliteit, recycling en afval, consumentengedrag, mening geven over mondiale vraagstukken, informatie zoeken of delen over deze vraagstukken en het doneren van tijd of geld. Gedrag dat rekening houdt met de duurzaamheid van de natuur én de samenleving is de kern van mondiaal burgerschap. Ook wordt beschreven in hoeverre Nederlandse jongeren zich bewust zijn van de wederzijdse afhankelijkheid in de wereld, overtuigd zijn van de gelijkwaardigheid van mensen en de eigen verantwoordelijkheid zien in het gezamenlijk oplossen van mondiale problemen. Deze drie principes - gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en afhankelijkheid - onderschrijven mondiaal burgerschap.

Waar mogelijk en relevant wordt in dit rapport ook ingegaan op ontwikkelingen over de tijd; zijn Nederlandse jongeren zich meer of minder duurzaam gaan gedragen in de afgelopen jaren? Is er een verandering zichtbaar in de houding van Nederlandse jongeren over gelijkwaardigheid van mensen? En wat verklaart eventuele trends?

Specifieke aandacht gaat in deze editie uit naar twee onderwerpen. Ten eerste gaat het over verschillen in duurzaamheid tussen jongens en meisjes. Daarnaast gaan wordt ingegaan op een 'vierde' principe; de houding van Nederlandse jongeren over de gelijkwaardigheid van de natuur ten opzichte van de mensheid.

Lees meer