Kaleidos Research Jongeren en de wereld 2014

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789074612654
Uitgever: NCDO, Stichting
Pagina's: 85

Deze publicatie 'Jongeren & de Wereld 2014' beschrijft het duurzaam gedrag

en opvattingen over de wereld van Nederlandse jongeren (12 t/m 17 jaar)

in 2014. Laten zij zich liever met de auto wegbrengen met de auto of

pakken zij zelf de fiets? Halen zij de oplader van hun mobieltje uit

het stopcontact? Volgen zij het nieuws over gebeurtenissen in het

buitenland? Ook wordt beschreven in hoeverre Nederlandse jongeren

zich bewust zijn van wederzijdse afhankelijkheid in de wereld en

overtuigd zijn van de gelijk waardigheid van mensen. Daarnaast wordt

ingegaan op de mate waarin jongeren verantwoordelijkheid willen

nemen om gezamenlijk mondiale problemen, zoals klimaatverandering,

op te lossen.

In deze editie wordt specifiek aandacht besteed aan verschillen in

duurzaam gedrag en opvattingen tussen jongeren met verschillende

opleidingsniveaus. Het onderzoek dat in dit rapport wordt beschreven

is onderdeel van een longitudinale studie sinds 2012. Dit maakt het

mogelijk inzicht te geven in hoe Nederlandse jongeren zich in hun

duurzame gedrag en opvattingen over de wereld hebben ontwikkeld

sinds 2012.

Dit is een publicatie van Kaleidos Research. Kaleidos Research

onderzoekt hoe Nederlanders zich relateren aan de wereld en

zich verhouden tot mondiale uitdagingen. Kaleidos Research is

onderdeel van Stichting NCDO.

Lees meer