Mondiale gezondheid / druk 1

Voorzijde
Niet beschikbaar

We leven in een Global Village. Een van de gevolgen van deze mondialisering vaneconomie en maatschappij is dat de mobiliteit van mensen, alsook de internationalehandel en transport in vee en voedselproducten enorm is toegenomen.Deze tendens heeft gevolgen voor de gezondheid en het welzijn van mensen.Toegenomen mobiliteit biedt kansen. Mensen kunnen bijvoorbeeld migrerenom elders een inkomen te verdienen en zo het welzijn van zichzelf en hun familiete verbeteren. Door uitwisseling van technologie kan kennis en capaciteit ommoderne gezondheidsproblemen op te lossen verder ontwikkeld worden.