Grondstoffen / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

Grondstoffenvoorziening is een mondiaal thema en probleem. We gebruiken grondstoffen als metalen, mineralen, tin, fosfaat en goud in veel producten en ze worden vaak gewonnen in mijnen buiten Europa. De sociale en ecologische omstandigheden rond deze mijnen zijn soms zeer gevaarlijk, vooral in conflictgebieden. Veel ontwikkelingslanden hebben extra last van de grondstoffenproblematiek door hun grote economische afhankelijkheid van export van grondstoffen.Hoe kan - ook vanuit Nederland - worden bijgedragen aan een verstandige omgang met kritieke grondstoffen? En wat kunnen consumenten, bedrijven, internationale organisaties en overheden doen? Op deze en andere vragen geeft 'Grondstoffen' een antwoord.