Jongeren en mondiaal burgerschap / 2012 / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789074612234
Uitgever: NCDO, Stichting

In het rapport 'Jongeren & Mondiaal Burgerschap 2012' wordt de mate waarin Nederlandse jongeren van 12 tot 18 jaar zich gedragen als mondiaal burger onderzocht. Bij het begrip mondiaal burgerschap staan de individuele bijdragen van mensen aan de leefbaarheid van de wereld centraal. Is de levensstijl van jongeren goed voor de wereld? En wat vinden en weten zij van de wereld? NCDO heeft deze en andere vragen via een internetenquĂȘte voorgelegd aan circa tweeduizend jongeren.