De herverdeelde samenleving / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789053562840
Uitgever: Amsterdam University Press

Een toegankelijke inventarisatie van de herzieningen waaraan de verzorgingsstaat de afgelopen jaren onderworpen is geweest.In het afgelopen decennium is er veel veranderd in de structuur en het functioneren van de Nederlandse verzorgingsstaat. Lang niet altijd is echter duidelijk wat deze jaren van herziening hebben opgeleverd.Dit boek maakt de balans op. In het eerste deel komen diverse beleidsterreinen aan bod; ook is een hoofdstuk gewijd aan nieuwe maatschappelijke zorgen, zoals die bijvoorbeeld in het milieubeleid tot uiting komen. Verschillende auteurs schetsen achtereenvolgens de geschiedenis en inrichting van elk behandeld beleidsterrein, de inhoud en achtergronden van de recente beleidsveranderingen en de sociale gevolgen van dit herzieningsproces. In het tweede deel wordt nagegaan of de verzorgingsstaat erin geslaagd is een antwoord te vinden op de problemen waarmee ze in de jaren tachtig te maken kreeg. Ook wordt bekeken welke prijs daarvoor is betaald