The structure of big history / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

In een unieke synthese wordt de geschiedenis van het universum en van de mensheid in één allesomvattende structuur ondergebracht.(Engelstalig) Ook verschenen in een Nederlandse vertaling 'Geschiedenis in het groot' (9789053563557)In dit boek doet Fred Spier een voorstel voor een eenvoudige alomvattende structuur, die natuurwetenschappelijke en cultuurwetenschappelijke benaderingen naadloos met elkaar verbindt.'The Structure of Big History' vloeit voort uit de gelijknamige cursus die sinds 1994 aan de Universiteit van Amsterdam gegeven wordt. In deze cursus bieden vooraanstaande wetenschappers een samenhangend overzicht van de laatste inzichten omtrent het alomvattende verleden, vanaf het ontstaan van het heelal tot het leven op aarde nu. Fred Spier brengt in dit boek al deze verschillende onderdelen met elkaar in verband en weet zo de gehele ons bekende geschiedenis beter inzichtelijk te maken.