European Liberalism and 'the Muslim Question' / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

Volgens veel mensen in Europa zijn moslims een politieke en culturele dreiging. Professor Parekh betoogt in zijn paper dat dit een geheel verkeerde opvatting is. Er is echter wel een kleine minderheid, vooral jongeren, die vervreemd zijn van hun ouderlijke en de Europese cultuur. Ze zijn ín Europa, maar niet ván Europa, en hebben er geen enkele ver