Exploring 'Unseen' Social Capital in Community Participation / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

Exploring 'Unseen' Social Capital in Community Participation stelt vraagtekens bij de gangbare benaderingen van sociaal kapitaal, die zich uitsluitend concentreren op de kwantificering van netwerken. Dit boek stelt juist dat het succes van deelname aan een gemeenschap afhangt van hoe goed we de instituties en structuren in beeld kunnen brengen die