Delftse methode Tweede Ronde Oefenboek

Voorzijde
Achterzijde
Inkijkexemplaar
Niet beschikbaar
ISBN: 9789053529676
Uitgever: Boom
Auteur: A. Blom & J.L. Wesdijk
Pagina's: 210

De Tweede ronde is een cursus Nederlands voor halfgevorderde anderstaligen. Het is het vervolg op Nederlands voor buitenlanders van de Delftse methode, maar kan ook na andere beginnerscursussen worden gebruikt, vanaf niveau A2. Met de Tweede Ronde leren cursisten ongeveer 3000 frequente woorden en woordgroepen van het Nederlands te gebruiken.Dit oefenboek is een uitbreiding op het tekstboek van de Tweede ronde. Het oefenboek kan niet los van het tekstboek worden gebruikt. Net als het tekstboek bevat het oefenboek 45 lessen. Deze sluiten nauw aan bij de lessen in het tekstboek. De opdrachten zijn vooral bedoeld om cursisten in de les aan te moedigen tot conversatie en om hun schriftelijke vaardigheden uit te breiden. Met behulp van het oefenboek kan de cursist de kennis die hij heeft opgedaan met het tekstboek verdiepen aan de hand van het oefenboek. Per les zijn er vier tot zes pagina's gevuld met oefeningen zoals extra vragen, stellingen, discussieopdrachten, gesprekstraining, schrijfopdrachten en idioom- en grammaticaoefeningen. Deze cursus is voor halfgevorderde hoogopgeleide anderstaligen. De cursus is geschikt voor gebruik in groepsverband of zelfstudie. Halfgevorderde hogeropgeleiden kunnen met de Tweede ronde studeren voor het behalen van niveau B1, het vereiste Staatsexamen NT2 I-niveau.