Opgespaarde zinnen / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

'Er gaan in het Boonjaar 2012 waarschijnlijk honderdduizend boeken over Boon verschijnen. Ik zeg niet dat het boek van Kathy De Nève het meeste stof zal doen opwaaien. Maar dat het links en rechts straf veel indruk zal maken, dat is zo zeker als dat twee plus twee vier is. Daar moogt ge uw klok

op gelijkze!en.' Dat schrij" auteur Erik Vlaminck in zijn woord vooraf over dit boek. De auteur is - toevallig dan nog - gaan samenzi!en met de nazaten van Louis Paul Boon en via hen met vrienden van toen en mensen van nu, die de kunstenaar zelf nooit gekend hebben, maar zich in zijn werk hebben ingegraven, zoals bijvoorbeeld actrice Antje De Boeck. Naast haar laten andere bekende en minder bekende, levende en overleden Boonkenners in hun keukentje én in hun ziel kijken.

De auteur benadert ze allemaal op een respectvolle, passionele manier en weet de interviews een behoorlijk literair gehalte te geven. Daardoor leest 'Opgespaarde Zinnen - Re!ecties over Louis Paul Boon' niet als een aaneenrijging van interviews, maar als een poëtische omzwerving door Boontjesland.

Dit boek is ook rijkelijk voorzien van illustraties, zowel uit het archief van het Antwerpse Le!erenhuis als uit privé-collecties van de geïnterviewden.

Lees meer