Sustainable Business Modeling

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789052619309
Uitgever: Boom
Auteur: Annemieke Roobeek & Jacques de Swart
Pagina's: 192

Sustainable Business Modeling helpt ondernemingen zicht te krijgen op wat voor

hen de juiste beslissingen zijn. SBM is een combinatie van kwantitatief (laten)

rekenen en kwalitatief action research en action learning, waarbij medewerkers en management - via strategische rondetafelgesprekken - marktgegevens, studies

en andere relevante informatie inbrengen.

Door met elkaar prestatie-indicatoren te formuleren, deze van een waarde te voorzien en te koppelen aan duurzame strategische doelstellingen, wordt niet alleen de strategie op een transparante wijze geformuleerd, maar ook het pad er naartoe cijfermatig onderbouwd. Het rekenhart van dit proces wordt gevormd door The Business Simulator.

Het shared value-concept van Michael E. Porter is enthousiast ontvangen.

Maar het bleef een concept in een black box. Met Sustainable Business Modeling

en The Business Simulator hebben de auteurs dit concreet en inzichtelijk

weten te maken, met een laagdrempelige, interactieve aanpak en met harde

cijfers als uitkomst.

De simulatiemogelijkheden en visualisaties geven ruimte voor een objectieve

discussie. Hoe dat in de praktijk werkt, komt naar voren in de verschillende

cases - uit de zorg, de metaalindustrie, een science center en de energiesector - die in dit boek stap voor stap beschreven worden.

Sustainable Business Modeling biedt een effectief handvat voor transparantie

in de strategische besluitvorming over duurzame bedrijfsvoering, zodat je

niet alleen de interne, maar ook de externe stakeholders meekrijgt.

Annemieke Roobeek is hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement aan

Nyenrode Business Universiteit, verbonden aan het Strategy Center en directeur van MeetingMoreMinds B.V. en Open Dialogue B.V.

Jacques de Swart is hoogleraar Toegepaste Wiskunde aan Nyenrode Business Universiteit, verbonden aan het Center for Auditing & Assurance en o.a. verantwoordelijk voor de adviesgroep Quantitative Analysis van PwC.

Lees meer