Verlangen naar zee / druk 1

regisseren van betrokkenheid voor effectieve verandering

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar

Organisatieverandering volgt vaak een ingesleten patroon, zowel in beschreven methodes, als in de praktijk. Dat patroon gaat uit van een top-down vastgestelde oplossing, waarbij de top beslist, de staf bedenkt, het middenkader stuurt en controleert, terwijl de werkvloer geheel empowered de boel mag uitvoeren.

Zon verandering resulteert hoogstwaarschijnlijk niet in een verbetering.

Zelfs als je werkt aan een leidende coalitie, een besef van urgentie en

een gezamenlijke aanpak is er grote kans op een tegenvallend resultaat.

Zolang je oplossingen top-down de organisatie in slingert en vervolgens

betrokkenheid vraagt, is er weinig kans op succes. Zeker als je beseft dat

de geïndividualiseerde werknemer (anno 2011) totaal anders in een

organisatiestructuur staat dan voorheen.

Er zijn grofweg twee mogelijkheden: of je koestert het bureaucratische

model en stuurt de verandering van begin tot eind op directieve wijze, of je werkt aan een veranderproces waarbij medewerkers ├ęcht betrokken worden. Dit boek daagt je uit om die laatste mogelijkheid te verkennen.

Verlangen naar zee is geschreven voor iedereen die nauw betrokken is bij een verandertraject.

Frank van Elsdingen is zelfstandig adviseur met veel ervaring op het gebied van organisatievraagstukken rondom procesverbetering en professionalisering van management en medewerkers. Sinds midden jaren negentig legt hij zich volledig toe op de regie van de verandering.

Lees meer