Kennisdemocratie

opkomend stormtij

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789052617572
Uitgever: Boom
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: R.J. in 't Veld
Druk: 1
Pagina's: 214
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2010
NUR: Management algemeen

KENNISDEMOCRATIE verkent de oplopende spanningen tussen politiek, media en wetenschap in onze samenleving en formuleert de noodzaak van vernieuwing.

Democratie is een ijzersterk merk en historisch een zeer succesrijk besturingsmodel voor samenlevingen. Maar democratie is nu aan erosie onderhevig. Waarden zijn gefragmenteerd en politiek is verplaatst naar de media. De tevredenheid van burgers over de politiek neemt af, terwijl populisme toeneemt, evenals het aantal pogingen tot burgerparticipatie in bestuurlijke besluitvorming.

Hoe zit het met de ontwikkeling van nieuwe kennis in deze complexe maatschappij? Is deze kennis bruikbaar of roept ze conflicten op?

Wat is de betrouwbaarheid van kennis die via de nieuwe media wordt verspreid?

In Kennisdemocratie onderzoekt Roel in ’t Veld de richting van wenselijke institutionele en andere vernieuwing. Hij geeft mogelijke antwoorden, maar stelt vooral veel nieuwe, relevante vragen:

• Wat is de relatie tussen kennisproductie en -verspreiding

enerzijds, en het functioneren van media en democratische

instituties anderzijds?

• Zijn de spanningen nog te beheersen tussen klassieke politiek en

directe participatie, tussen klassieke, formele media en nieuwe,

informele media, en tussen klassieke disciplinaire wetenschap en

nieuwe, transdisciplinaire vormen van kennisontwikkeling?

• Is het institutionele bestel van hedendaagse samenlevingen

wellicht obsoleet geraakt door sociale ontwikkelingen en

technologische vernieuwingen?

Roel in ’t Veld was bestuurder op gemeentelijk en nationaal niveau, architect van onderwijsbeleid, topambtenaar en toezichthouder, en hoogleraar aan acht Europese universiteiten. Hij maakt zich al 45 jaar druk over democratie.

Lees meer