Heeft iemand de overhead gezien?

Voorzijde
Achterzijde
Huidige versie niet beschikbaar:

Heeft iemand de overhead gezien?

ISBN: 9789052616254
Uitgever: Boom
Auteur: M. Huijben & A. Geurtsen
Pagina's: 137

Overhead is een fenomeen waarvan veel mensen slechts één ding weten: daar is er te veel van. Het vervult echter een belangrijke functie in de ondersteuning en sturing van de organisatie. En gemiddeld werkt een kwart van de beroepsbevolking in een overheadfunctie. Hoe is het dan mogelijk dat dit organisatieonderdeel zo onbekend en onbemind is?In Heeft iemand de overhead gezien? delen de auteurs hun fascinatievoor dit beladen onderwerp. De volgende thema's komen daarbij aande orde:* het nut van overhead* de ratio achter overheadbeslissingen* de factoren die de omvang van de overhead bepalen* verschillen in overhead tussen sectorgenoten* het benchmarken van overhead* de optimale omvang van overheadDe auteurs baseren zich op een zevenjarig onderzoeks- en adviesprogrammawaaraan in totaal 1048 organisaties deelnamen. Ze laten zien welke problemen ze tegenkwamen, presenteren de theorie en bieden een heldere en concrete methode om het overheadvraagstuk op te lossen. Deze methode is in samenwerking met de deelnemende organisaties ontwikkeld en met succes bij hen toegepast. De vele praktijkvoorbeelden maken dit boek tot een inspiratiebron voordirectieleden en managers en ieder ander die voor de opgave staatom de optimale omvang van de overhead te bepalen.