Bedrijfskundige signalementen Dynamische marktwerking

Voorzijde
Achterzijde
46,50
Met 5% studentenkorting
Voor 44,18 i
Levertijd: 48 uur
+
Bestel
ISBN: 9789052614687
Uitgever: Boom
Verschijningsvorm: Paperback
Auteur: B. Baarsma, M. Pomp & J. Theeuwes
Druk: 1
Pagina's: 186
Taal: Nederlands
Verschijningsjaar: 2006
NUR: Algemene economie

Marktwerking kan worden bekeken vanuit verschillende perspectieven. Zo kijkt

een jurist naar hoe het gedrag van ondernemingen zich verhoudt tot nationale

en internationale regelgeving, en richt een bestuurskundige zich op de doelmatigheid van toezicht. Voor een econoom is marktwerking belangrijk om de

welvaart van consumenten te verbeteren. De economische invalshoek staat

centraal in Dynamische marktwerking.

Economische sectoren hebben hun eigen karakteristieken, die van invloed zijn op

marktwerking. Criteria als toegankelijkheid, dienstverlening en kwaliteit zijn

anders voor bijvoorbeeld de luchtvaart dan voor de zorg, en moeten dus voor

iedere sector anders worden benaderd. In Dynamische marktwerking wordt de

introductie van markwerking in vijf wat dat betreft 'lastige' sectoren onder de

loep genomen: zorg, elektriciteit, post, spoor en luchtvaart. Het zijn markten die in de praktijk ver afliggen van de ideale wereld van volkomen concurrentie en die het gevaar van mislukken altijd in zich dragen. Uit de dagelijkse dynamiek van marktwerking in deze sectoren valt veel te leren.

Het boek geeft mede op basis van deze praktijkgevallen antwoord op vragen als:

waarom is marktwerking nodig of gewenst? Hoe komt marktwerking tot stand? Hoe dient het marktwerkingsbeleid te worden vormgegeven? En: wat heeft de ervaring van de afgelopen jaren ons geleerd?

Dynamische marktwerking is geschreven voor economen, beleidsmedewerkers,

ondernemers, juristen, onderzoekers en andere belangstellenden. Als inleiding in de economie van het marktwerkingsbeleid is het boek verder geschikt voor

gebruik op hbo en universiteit, zowel in economische vakken als in juridische,

bestuurskundige en politicologische.

Dr. Barbara Baarsma is hoofd Mededinging en regulering bij SEO Economisch

Onderzoek, dr. Marc Pomp is programmaleider Marktsectoren Centraal Planbureau,

en prof.dr. Jules Theeuwes is werkzaam bij de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees meer