Studies of the Netherlands Institute for war documentation Caught in the Middle

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789052603704
Uitgever: Aksant
Auteur: Johan den Hertog & Samuel Kruizinga
Pagina's: 175

De positie van neutrale landen in de Eerste Wereldoorlog.Tijdens de Eerste Wereldoorlog maakten de oorlogvoerende landen inbreuk op de rechten en plichten van neutrale landen, zoals deze waren vastgelegd in internationale verdragen. Zowel de Geallieerden als de centrale mogendheden zetten de neutralen onder druk om hun beleid te wijzigen en hen te steunen. Tijdens de vier-en-een half jaar durende oorlog bouwde deze druk zich op tot het punt dat de neutrale landen nog maar weinig ruimte hadden om te manoeuvreren. Meer dan vijftig jaar geleden, verklaarde Nils Ørvik dat deze minachting voor het internationaal recht, in combinatie met de relatieve zwakte van de Europese neutralen, het einde van de traditionele politieke neutraliteit betekende. In 'Caught in the Middle' wordt deze stelling opnieuw bekeken op basis van nieuw onderzoek uit Scandinavië, Nederland, Spanje en de VS. Het resultaat is de eerste vergelijkende studie in het Engels over neutraliteit in de Eerste Wereldoorlog.- Johan den Hertog is postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Leiden.- Samuël Kruizinga is doctoraal student aan de Universiteit van Amsterdam en onderzoeker bij het Nationaal Maritiem Museum in Amsterdam.