Met recht geloven / druk 1

Voorzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789052603162
Uitgever: ECI B.V. (inzake New Book uitg)

Een helder overzicht van het snijvlak van religie, politiek en samenleving.Mag een griffier zichtbare religieuze symbolen dragen? Moet de overheid naast openbare scholen ook christelijke en islamitische scholen financieren? En mag de staat eigenlijk wel subsidies verlenen aan gebedshuizen? Dit soort vragen zijn, vooral door de vestiging van de islam in het religieuze landschap, actueler dan ooit. Voor een antwoord moeten we te rade gaan bij de Grondwet. Toch vormen grondbeginselen als de vrijheid van godsdienst, de vrijheid van onderwijs, het recht op gelijke behandeling, en de scheiding van kerk staat samen niet altijd een duidelijke richtlijn. Betekent de vrijheid van godsdienst bijvoorbeeld dat men vrij is om de godsdienst alleen in het priv├ędomein te belijden, of juist dat de overheid actief de voorwaarden moet scheppen om deze geloofsbeleving, ook in het publieke domein, mogelijk te maken? Hoewel de grondbeginselen tot op zekere hoogte helder zijn verankerd, bestaan er dus ook meningsverschillen over de invulling en toepassing ervan. Daarnaast komt het regelmatig voor dat deze basisprincipes met elkaar botsen, waardoor moeilijke afwegingen gemaakt moeten worden. 'Met recht geloven' geeft een helder overzicht van dergelijke wrijvingen, zowel binnen de Grondwet zelf als in het publieke debat. Het schetst enerzijds het juridische kader waarbinnen gewerkt moet worden, en laat anderzijds zien welke argumenten en formuleringen men hanteert in discussies over religieuze symboliek, het bijzonder onderwijs, en de relatie tussen de overheid en religieuze organisaties. 'Met recht geloven' stelt de lezer in staat het publieke debat over deze kwesties op een kritische en genuanceerde manier te benaderen, en vormt daarmee een nuttige handleiding voor een ieder die zich op een of andere manier op snijvlak van religie, politiek en samenleving begeeft.