Criminally Queer / druk 1

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789052602455
Uitgever: Amsterdam University Press

Dit boek biedt een overzicht van de geschiedenis van het strafrecht en homoseksualiteit in Scandinavië 1842-1999, een periode waarin homoseksualiteit verboden was volgens de Scandinavische strafwetboeken. Dit was het geval in de meeste landen in Noord-Europa, maar in dit boek wordt uitgelegd dat de ontwikkelingen in Scandinavië afwijkt van de rest van Europa, mede door de samenlevingsstructuur van de Scandinavische verzorgingsstaat. Vijf wetenschappers op het gebied van de geschiedenis van homoseksualiteit in Scandinavië (Jens Rydström, Kati Mustola, Wilhelm von Rosen, Martin Skaug Halsos en Thorgerdur Thorvaldsdóttir) laten zien hoe de wetgeving rond homoseksualiteit geregeld was. Er is hierbij gekozen voor een interdisciplinaire aanpak: door de verschillende achtergronden van de auteurs, in de geschiedenis, sociologie en genderstudies, wordt de strafbaarstelling van homoseksualiteit op verschillende manieren benaderd. Er is gepoogd een zo volledig mogelijk overzicht van de geschiedenis van homoseksualiteit in Scandinavië te maken, waarbij het grootste deel van de bijdragen voor uit niet eerder gepubliceerd materiaal bestaat. Zo bevat het de meest uitgebreide studie tot nu toe over de homo- en lesbische geschiedenis van IJsland. Ook nieuw is dat lesbische seksualiteit expliciet belicht wordt, onder andere door in te gaan op feit dat homoseksualiteit tussen vrouwen weliswaar verboden was in Oost-Scandinavië, maar juist niet in West-Scandinavië.