Handboek psychosociale therapie / druk 2

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789052560724
Uitgever: Tijdstroom, Uitgeverij De

Tussen de materiële maatschappelijke dienstverlening zoals bijvoorbeeld het AMW die biedt en de gespecialiseerde psychotherapeutische of psychiatrische hulp waarin bijvoorbeeld een RIAGG voorziet, ligt een groot gebied waar psychische, somatische en materiële hulp samenkomt: psychosociale hulpverlening. Dit gebied omvat ongeveer 70% van de ambulante hulpvraag in Nederland. De hulpverlening is echter opgedeeld in tal van sectoren, elk met hun eigen cliëntencircuit en hun eigen methodiek. Cliënten wier immateriële problemen verweven zijn met materiële problemen - vaak betreft het mensen met een lage sociaal-economische status - blijven daardoor nogal eens verstoken van adequate hulp. De auteurs van dit handboek zijn prinicipieel van mening dat iedereen in aanmerking moet kunnen komen voor psychosociale therapie, aangeboden zowel door maatschappelijk werkenden als door psychotherapeuten. Zij hebben daartoe een koppeling aangebracht tusen de expertise uit beide disciplines. Tegelijker proberen zij de 'klassieke'contrverse tussen gezinsbehandeling en individuele therapie uit de wereld te helpen. Van uit een grondhouding die zij omschrijven als 'betrokken rechtstreekse communicatie' ontwikkelen de auteurs een eclectische, maar minutieus verantwoorde werkwijze, met relatief veel invloeden vanuit het casework, de ervaringsgerichte therapie en de gezinstherapie. De hier gepresenteerde basismethodiek is zodanig generalistisch dat zij bruikbaar is in de eerste, tweede en derde lijn, met name voor het maatschappelijk werk, in de jeugdhulpverlening, de verslavingszorg en de ambulante geestelijke gezondheidszorg.