Verziekte zenuwen en zeden / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789052352121
Uitgever: Erasmus Publishing

In dit boek wordt beschreven hoe de moderne psychiatrie ontstond, waar de eerste psychiaters werkten en wat zij deden, welke ambities zij koesterden, hoe zij hun vak legitimeerden en hun beroepsdomein uitbreidden, en met welke problemen zij worstelden. De auteurs laten zien dat er nauwe verbanden bestonden tussen de al dan niet wetenschappelijke kennis waarvan psychiaters gebruik maakten, hun beroepsbelangen, hun uiteenlopende werkplekken, de verschillende patiƫnten die zij behandelden en de maatschappelijke kaders waarin zij actief waren. Psychiaters bewogen zich in het spanningsveld tussen

de druk van de moderniserende samenleving om afwijkend en storend gedrag te bestrijden en het streven om het lot van geesteszieken en andere gestoorde mensen te ver be teren. In maatschappelijk opzicht speelde de psychiatrie niet alleen een disciplinerende rol, maar zij weerspiegelde ook de op gang komende democratisering van de Nederlandse samenleving.