Successen van preventie 1970-2010 / druk 2

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789052352114
Uitgever: Erasmus Publishing

Wat waren de grote successen van preventie in de afgelopen veertig jaar? Dat leek ons een mooi thema voor de viering van het 40-jarig bestaan van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. We beslotenhierover een documentaire te laten maken, en toen we het daarvoor benodigde materiaal eenmaal hadden verzameld, was er genoeg om ook nog een boek samen te stellen. Dat boek ligt hier voor u.Dit is alweer de tweede druk. De eerste druk, die in combinatie met een DVD met documentaire op de markt werd gebracht, bleek in een grote behoefte te voorzien, en was in korte tijd uitverkocht. We hebben daarom besloten snel een tweede druk uit te brengen. Om de kosten (ook voor de lezer) binnen de perken te houden, is de DVD met documentaire weggelaten. Ook is het hoofdstukover de geschiedenis van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, dat voor de algemene lezer minder interessant is, geschrapt.Wij hopen dat het boek iets van ons enthousiasme voor preventie op u overbrengt. Dankzij preventie zijn in de afgelopen veertig jaar veel ziekten en aandoeningen sterk teruggedrongen. Niet alleen de ziekten van tweehonderd ofhonderd jaar terug, maar ook die van veertig jaar terug zijn voor een belangrijk deel vermijdbaar gebleken. Daardoor komt u steeds meer ongeschonden door het leven (zie omslagfoto).Het boek groeide onder onze handen uit tot een kleine 'canon van de preventie'. Het bevat beschrijvingen van twee├źntwintig successen van preventie, voorafgegaan door een inleidend overzicht. Het overzicht werd geschreven door Johan Mackenbach. De afzonderlijke successen vanpreventie werden beschreven door Peter Verhoef m.m.v. Carlijn Kamphuis, Hester Lingsma, Nicolien van Ravesteyn en Johan Mackenbach.