Helend handwerk / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789052352107
Uitgever: Erasmus Publishing

In Helend Handwerk. Herinneringen van een Rotterdamse chirurg blikt emeritus hoogleraar plastische en reconstructieve chirurgie Jacques van der Meulen van het Erasmus Universitair Medisch Centrum terug op zijn leven en werk. Hij groeide tijdens de Tweede Wereldoorlog op in Eindhoven, studeerde na de oorlog geneeskunde in Leiden en vestigde zich in 1961 als aanstaand plastisch en reconstructief chirurg in Rotterdam om daar nooit meer te vertrekken. Met veel illustraties, foto's, cartoons en archiefstukken worden verschillende aspecten van leven en werk aanschouwelijk en inzichtelijk gemaakt. De geschiedenis van het gemeenteziekenhuis aan de Coolsingel is onlosmakelijk verbonden met de plastische chirurgie omdat de Nederlandse pionier Jan Esser daar in 1914 zijn Franse ervaringen met de reconstructieve chirurgie mocht demonstreren om met een aanbevelingsbrief van Dr Willem Noordenbos op zak naar het oorlogsfront te vertrekken. De verhuizing van het in de oorlog beschadigde gemeenteziekenhuis naar het nieuwe ziekenhuis Dijkzigt en de overgang van gemeente naar universiteit wordt beschreven en gedocumenteerd. De introductie van talrijke nieuwe technieken bezorgde de Rotterdamse afdeling plastische en reconstructieve chirurgie, zowel plaatselijk als landelijk, maar ook internationaal een goede naam. Van een relatief onbekend vak ontwikkelde het specialisme zich in Rotterdam, net als de stad zelf, tot lichtend voorbeeld voor alles wat technisch mogelijk was op reconstructief gebied. Speciale aandacht ging in Rotterdam uit naar de ontwikkeling van de reconstructieve chirurgie van de hand, brandwonden, aangeboren afwijkingen, craniofaciale chirurgie en microchirurgie. Helend Handwerk is voor een breed en geïnteresseerd lezerspubliek geschreven, en is ook een aantrekkelijk beeldverhaal over een chirurgische loopbaan van een halve eeuw.Jacques van der Meulen (Eindhoven, 1929) studeerde geneeskunde aan de rijksuniversiteit van Leiden en werd opgeleid tot algemeen chirurg in Den Haag en tot plastisch chirurg in Rotterdam. Vanaf 1961 was hij werkzaam in het Dijkzigt ziekenhuis Hij promoveerde in Leiden over Hypospadias in 1964 en was sindsdien als plastisch chirurg werkzaam in het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt, Sophia Kinderziekenhuis, Sint Franciscus Gasthuis en het Oogziekenhuis te Rotterdam, eerst als lector en later hoogleraar plastische en reconstructieve chirurgie.Hij heeft circa honderd plastisch chirurgische publicaties op zijn naam staan en was co-auteur van Craniofacial Surgery (1990) en Colour Atlas of Ocular Plastic Surgery (1996). In 2001 verscheen op zijn initiatief in Rotterdam een heruitgave van Artery Flaps van de Nederlandse pionier Dr J.F.S. Esser. In 1994 ging hij met emeritaat. De titel van de afscheidsrede luidde Creo aut submergor, over het ontstaan van specialismen.Barend Haeseker (Amerongen, 1942) studeerde geneeskunde aan de gemeente universiteit van Amsterdam, was tropenarts in Malawi en werd opgeleid tot plastisch chirurg in Chepstow (Wales) en Rotterdam. In 1983 promoveerde hij in Rotterdam over Dr J.F.S. Esser and his influence on the development of plastic and reconstructive surgery, een medisch-historisch proefschrift over het ontstaan van de plastische en reconstructieve chirurgie tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 2007 verscheen ook in Rotterdam De geschiedenis van het HagaZiekenhuis 1823-2007, geschreven in samenwerking met Prof.Dr M.J. van Lieburg, in 2008 'Pylers van 't bouvallig leven'. Vier eeuwen geneeskunde in Den Haag. Medische praktijk, scholing en boekproductie 1550-1950 en in 2010 'Vileine hippocraten'. Geneeskunde in dichtvorm door Constantijn Huygens (1596-1687).