'Vileine hippocraten' / druk 1

Voorzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789052352039
Uitgever: Erasmus Publishing

'Vileine hippocraten'. Geneeskunde in dichtvorm door Constantijn Huygens (1596-1687) bestaat uit twee delen. Een samenvattende verklarende inleiding en een bloemlezing van ruim zevenhonderd geneeskundige gedichten. Huygens heeft opvallend veel geneeskunde in zijn oeuvre - dagboek, brieven en gedichten - verwerkt. Dit is bij het grote publiek vrijwel onbekend gebleven. Er is in dit boek nader onderzocht hoeveel en hoe frequent geneeskunde in zijn gedichten voorkomt, waar dit uit bestaat en hoe dit waarschijnlijk tot stand is gekomen. De zeventiende-eeuwse geneeskunde wordt nader belicht en alle geneeskundige gedichten zijn nu voor het eerst gezamenlijk, in een tiental rubrieken, gepubliceerd. Waar nodig zijn zij in het Nederlands vertaald.Een aantal registers van personen, geneeskundige zaken, medisch netwerk en gedichten per rubriek completeert dit boek, waardoor snel en efficiƫnt diverse zaken kunnen worden nageslagen. Beide delen, deinleiding en de gedichtenbundel, kunnen door een korte introductie per rubriek in de bloemlezing apart gelezen worden.Barend Haeseker (Amerongen, 1942) studeerde na zijn Haarlemse middelbare schooltijd geneeskunde aan de Gemeente Universiteit van Amsterdam. Na een loopbaan als huisarts, tropenarts en plastisch chirurg besloot hij zich toe te leggen op de studie van de geschiedenis van de geneeskunde. De basis daarvoor werd in 1983 in Rotterdam gelegd met een proefschrift over de ontwikkeling van de plastische en reconstructieve chirurgie in de Eerste Wereldoorlog, gecentreerd rondom de Nederlander dr J.F.S. Esser.In 2007 verscheen bij Erasmus Publishing in Rotterdam, De geschiedenis van het HagaZiekenhuis 1823-2007, in samenwerking met prof.dr M.J. van Lieburg en in 2008 'Pylers van het bouvallig leven'. Vier eeuwengeneeskunde in Den Haag.