IN VERWONDERING

Voorzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789051944747
Uitgever: Wijnen, Uitgeverij Van
Auteur: Jan Kooistra
Pagina's: 40

Na zijn grote scheppingsproject (zeven werken over het verhaal van Genesis 1) heeft de bekende kunstschilder Jan Kooistra uit Dokkum opnieuw een Bijbels thema schitterend in beeld gebracht. Hij maakte zeven werken die een belangrijk moment in het levenvan Jezus verbeelden: de geboorte in Bethlehem, de doop in de Jordaan, de kruisiging op Golgotha, de opstanding uit de dood, de hemelvaart, de uitstorting van de Heilige Geest op het Pinksterfeest en ten slotte de wederkomst van Jezus op de jongste dag.Met zijn kleurrijke verbeelding van deze hoogtepunten uit de heilsgeschiedenis brengt Kooistra de boodschap van Gods Woord indrukwekkend over.In dit boek staan de kunstwerken volledig afgebeeld, maar ook worden treffende details uitgelicht. De bijbehorende Bijbelteksten staan er steeds bij afgedrukt.Van het boek De Schepping zijn inmiddels meer dan 3000 exemplaren verkocht.Jan Kooistra (1950) woont en werkt in Dokkum.