De academiebibliotheek te Franeker anno 1601 / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789051944280
Uitgever: Wijnen, Uitgeverij Van

In november 2007 werd in de Bibliothèque National te Parijs een exemplaar van de tot nu oudste gedrukte bibliotheekcatalogus van de Universiteitsbibliotheek van Franeker teruggevonden. De catalogus dateert uit 1601. Deze teruggevonden catalogus geeft een uniek beeld van de bibliotheek van deze vroege Nederlandse universiteit (de tweede na Leiden).Het feit dat de boekencollectie van de Franeker Universiteit uiteindelijk terecht is gekomen in de bibliotheekcollectie van het Fries Historisch en Letterkundig Centrum Tresoar te Leeuwarden bood Jacob van Sluis een unieke gelegenheid nader onderzoek te doen naar de universiteitsbibliotheek in 1601.Deze uitgave geeft een uniek overzicht van de collectie uit 1601, zorgvuldig ingeleid en geannoteerd door Jacob van Sluis. De foto's zijn van Haye Bijlstra.