Waerachtighe beschryvinghe van drie seylagien/ter werelt noyt soo vreemt ghehoort / druk Heruitgave

Voorzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789051941593
Uitgever: Wijnen, Uitgeverij Van

In november 1597 keerden twaalf van de zeventien opvarenden van het schip van Willem Barentsz en Jacob van Heemskerck na barre ontberingen terug uit Nova Zembla. Onder hen Gerrit de Veer.Binnen een half jaar verscheen van de hand van De Veer een uitvoerig en gedetailleerd verslag van de drie reizen "om de Noord", waaronder de dramatische voorvallen op Nova Zembla, bij de Amsterdamse uitgever Cornelis Claesz. Het boek werd een ongehoorde bestseller, met binnen korte tijd twee herdrukken, heruitgave in vier andere reisverhalenbundels en vertalingen in het Frans, Latijn, Italiaans, Duits en Engels.In deze zorgvuldige facsimile-heruitgave van de eerste druk horen wij het verhaal uit de eerste hand. Het boek bevat tevens de meer dan dertig prenten en kaarten die ons beeld van deze historische episode al eeuwenlang bepalen. De heruitgave bevat een nawoord van Vibeke Roeper en Diederick Wildeman, met daarbij een unieke prent van het interieur van Het Behouden Huys, die alleen in de Duitse uitgave van het boek werd afgedrukt.Over de auteur Gerrit de Veer is maar weinig bekend. Hij zal tijdens de overwintering tussen de twintig en dertig jaar zijn geweest. Zijn vader, notaris Ellert de Veer schreef politieke pamfletten en historische werken. Hij kreeg zijn zeevaartkundig onderwijs van de vermaarde Robbert Robbertsz. Over wat er na terugkeer in Nederland van hem is geworden zwijgen alle bronnen.