Professionele identiteit in perspectief

Voorzijde
Achterzijde
Inkijkexemplaar

Niet beschikbaar

ISBN: 9789051798906
Uitgever: Hogeschool Rotterdam Uitgeverij
Auteur: Ellen Klatter
Pagina's: 68

Intensieve relaties voor ijzersterk beroepsonderwijs

Vakmanschap lijkt recent het toverwoord dat het economisch ontij in Nederland kan keren. 'Onze economie heeft goed opgeleide vakmensen nodig: van elektrotechnici tot opticiens, van kraamverzorgers tot game-ontwikkelaars', stelt de overheid in vele brieven en notities. Dit vraagt om kwalitatief goed beroepsonderwijs en een optimale afstemming met het bedrijfsleven.

Ellen Klatter bespreekt in haar openbare les een drietal onderzoeksvragen rondom de versterking van beroepsonderwijs. Ten eerste gaat zij in op de beleidsontwikkelingen van de overheid. Deze gaan vooral uit naar organisatorische veranderingen, die niet per se leiden tot beter geƫquipeerde beroepsbeoefenaren. Om dit te bewerkstelligen, zijn goed opgeleide docenten voor het beroepsonderwijs nodig. Er wordt landelijk stevig ingezet op de kwaliteitsverbetering van docenten, maar een echte probleemanalyse lijkt niet te zijn gemaakt voor het beroepsonderwijs. Dit vormt de tweede onderzoeksvraag. Voor een analyse hanteert Klatter het Bloemmodel, ontwikkeld door de Vereniging Hogescholen, waarin twee pijlers zijn te onderscheiden: de cognitieve ontwikkeling en de loopbaanoriƫntatie. Deze pijlers draaien op de kern van de bloem: de professionele identiteit. Het derde aandachtspunt ligt in het onder zoek naar de (pedagogische) relatie die de docent aangaat met zijn studenten. Het gaat in de school immers niet om willekeurig gekozen leerprocessen. Het onderwijs en het leren heeft een richting. Derhalve dienen docenten de vraag naar het wat en waartoe van het leren te stellen. De leerpsychologie geeft daar geen antwoord op. Hier komt de pedagogiek in stelling.

Lectoraat Versterking Beroepsonderwijs; Pedagogische identiteit in perspectief.

Het lectoraat wil samen met docenten, studenten en managers uit de beroepskolom en de beroepspraktijk, de pedagogische kennis onderzoeken en inbrengen in het beroepsonderwijs ten gunste van de ontwikkeling van kwalitatief hoogstaand vakmanschap. Het lectoraat is ingebed in Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam.

Lees meer