Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Inkijkexemplaar
Niet beschikbaar
ISBN: 9789051798784
Uitgever: Hogeschool Rotterdam Uitgeverij

In 2030 zijn er een miljoen kwetsbare ouderen in Nederland, ongeveer 6% van de bevolking. Hun zelfstandigheid en autonomie worden bedreigd door een veelal progressieve opeenstapeling van functieproblemen. Deze problemen manifesteren zich met name op het lichamelijke, psychische en sociale vlak en leiden tot zorgafhankelijkheid.

In deze openbare les presenteert lector dr. Ton Bakker zijn visie op huidige en toekomstige preventie en behandelingsmogelijkheden binnen de gezondheidszorg gedurende de levensloop, gericht op functiebehoud. Bakker stelt dat hiervoor de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen een ingrijpende structurele verbetering behoeft zowel wat betreft de uitvoering in de dagelijkse praktijk, de opleiding van professionals als de huidige fragmenterende financieringsstructuur. Hij pleit voor een integrale, op een regiopopulatie gebaseerde financiering met intensieve samenwerking tussen professionals, docenten, onderzoekers, zorgverzekeraars en gemeenten. Het hoofddoel van een dergelijke samenwerking is het vanuit levensloopperspectief bevorderen van een 'Waar Leven' voor de bevolking. Een dergelijk 'Waar Leven' is gericht op een zo zelfstandig en autonoom mogelijke ouderdom als gevolg van wijze keuzen gebaseerd op wetenschappelijke inzichten door het gehele leven heen. Hier ligt de oplossing voor het terugdringen van het aantal kwetsbare, zorgafhankelijke ouderen en het bevorderen van een vitale ouderdom. Het lectoraat wil hieraan een relevante bijdrage leveren samen met u.