Af en toe stemmen / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Inkijkexemplaar
Niet beschikbaar

Kijken, luisteren en lezen gaan samen in 'Af en Toe Stemmen'. Deauteurs, lector en kenniskringleden van het lectoraat Onderwijs enLevensbeschouwing van Hogeschool Inholland zijn met deze publicatieop twee manieren innovatief.Allereerst hebben de auteurs op een vernieuwende manier gewerktaan studieloopbaanbegeleiding en daarbinnen aan de ontwikkeling vaneen normatieve professionele identiteit. Het vernieuwende zit in hetinzetten van studenten én docenten als mede-onderzoekers van huneigen praktijken. Ook de ontwikkeling van nieuwe werkvormen voor diemanier van studieloopbaanbegeleiding, gebaseerd op de theorie van hetMeerstemmig Zelf, is vernieuwend te noemen.In de tweede plaats zijn de leden van het lectoraat Onderwijs enLevensbeschouwing innovatief omdat ze een nieuwe collegevormontwikkeld hebben: het docu-college. Daarmee komen ze tegemoet aande vraag tot inzet van ICT in het onderwijs, zoals die onder meer klinkt tenbehoeve van het zogenoemde blended learning. Op de bijgeleverde dvdvindt u dat docu-college, waarbij deze publicatie de verdiepende theorieen de uitgebreidere praktijk-beschrijvingen levert.Deze innovatieve vorm van presentatie van theorie en praktijk vormttevens de laatste stap die de kenniskring van het lectoraat Onderwijs enLevensbeschouwing in deze samenstelling heeft gezet.