De financiele omdenker

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789051798463
Uitgever: Rotterdam University Press
Auteur: Maaike P. Lycklama a Nijeholt
Pagina's: 51

Van crisis naar kansen (openbare les)

Nog steeds heeft Nederland de hardnekkige recessie niet achter zich gelaten: het herstel verloopt moeizaam. De oorzaak van de recessie lag voor een deel in ontoelaatbaar gedrag en handelen in organisaties. Een voorbeeld hiervan was de verkoop van "subprime mortgages" en andere ongewenste fi nanciële producten. Tijdens de recessie kwam bovendien de bonuscultuur aan het licht. Een andere waarneming was dat bedrijfsovernames lang niet altijd effectief bleken te zijn: veel bedrijfsovernames bleken waarde te vernietigen in plaats van te creëren. Tenslotte werden als gevolg van de kredietcrisis de banken de duimschroeven aangedraaid. Hierdoor konden en kunnen met name ondernemingen uit het midden en kleinbedrijf moeilijk aan financiering komen.

Maaike Lycklama à Nijeholt neemt u mee langs de periode van economische groei die Nederland gekend heeft en de daaropvolgende economische recessie en de oorzaken ervan. Zij pleit ervoor dat uitsluitend regels en hardere controles niet voldoende zijn om het ongewenste gedrag en handelen in organisaties te keren en een nieuwe crisis af te wenden. Aandacht voor houding en gedrag in organisaties door soft controls is minstens zo belangrijk. Verder laat zij zien hoe door de toevoeging van een soft due diligence check faalfactoren van een overname inzichtelijk worden gemaakt en een waardevernietigende overname kan worden tegengegaan. Ook bespreekt zij hoe alternatieve financieringsvormen een uitkomst kunnen bieden bij de financieringsproblematiek waar het midden- en kleinbedrijf mee kampt als gevolg van de meer restrictieve kredietverlening door het bankwezen.

Lees meer