De brede school als leergemeenschap / druk 1

Voorzijde
Achterzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789051798326
Uitgever: Rotterdam University Press

Betekenisvol leren door samenhangende en elkaar versterkende leercontextenDe kracht van brede scholen verdient hernieuwde aandacht van het onderwijsveld.Heroriƫntatie op de output van brede scholen in relatie tot de input is in steeds meer gemeenten een item aan het worden. In deze openbare les schetst Anne van der Kooi een nieuw perspectief voor brede scholen. Hierin komen begrippen als betekenisvol leren, creativiteit, en opbrengstgericht werken samen. Zijn motto is: 'It takes whole brain teaching to raise a child'.Kinderen leren per definitie opbrengstgericht. Zo werkt het brein nu eenmaal. Waarom moeten we er dan een politiek of maatschappelijk issue van maken? Zou dat te maken kunnen hebben met de wijze waarop het onderwijs aan kinderen wordt aangeboden? Is het onderwijs wel betekenisvol genoeg voor het kind? In de neurobiologie is leren betekenisvol als het aansluit bij kennis die het kind al ergens in het brein heeft opgeslagen. De meeste informatie en kennis die een kind opslaat komt van buiten het onderwijs en dat zal in de wereld van moderne media en communicatie alleen maar toenemen. Juist brede scholen zouden door hun extra programma-aanbod de informele wereld van het kind kunnen verbinden met de formele wereld van taal- en rekenonderwijs en andere kennisvakken.