NHTV kennisontwikkeling en onderzoek / druk 1

Voorzijde
Achterzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789051798036
Uitgever: NHTV

In deel 1 komt het overheidsbeleid aan de orde inzake het hoger onderwijs in de afgelopen vijfentwintig jaar. Het beschrijft hoe NHTV Breda met behoud van de eigen koers daarop heeft ingespeeld en hoe het zijn eigen profilering en positionering binnen het totale onderwijsveld steeds vorm en inhoud heeft gegeven, waardoor het onderscheidend karakter is blijven bestaan.In deel 2 wordt het concept academische hogeschool verder uitgewerkt en ingevuld. Wat betekent het nu als een instelling zich ontwikkelt van onderwijsinstelling naar kennisinstelling met HBO en WO-opleidingen? De bouwstenen van het NHTV model voor kennisontwikkeling en onderzoek (KO&O) worden uitgelegd, als ook de visie op de aard van onderzoek aan hogescholen, modi van kennis, soorten van expertise, soorten van onderzoek en de visie op de integratie van onderzoek in het onderwijs. Allerlei aspecten verband houdend met het KO&O passeren de revue. Vier kennisrollen of -profi elen voor docenten worden uitvoerig aan de orde gesteld en daaraan gelieerde beoordelings- en outputcriteria besproken. Enkele bijlagen, o.a. het PhD-beleidskader en -regeling en de gevolgen voor/status van de mediatheek complementeren dit deel.NHTV internationale academische hogeschool is uitgegroeid tot een instelling voor hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs, meer dan hogeschool maar geen universiteit. In de epiloog wordt de academische hogeschool als stip aan de horizon neergezet als logische vervolgstap in de positionering en profi lering van het hoger onderwijs. Precies zoals Rutte dat bedoelde, Veerman concreet heeft gemaakt en Zijlstra voor ogen staat.