Gesprekken met docent-onderzoekers over professionalisering en curriculumvernieuwing / druk 1

Voorzijde
Niet beschikbaar
ISBN: 9789051797527
Uitgever: Rotterdam University Press

over professionalisering en curriculumvernieuwing

In deze tweede inspiratiebundel zijn onder redactie van Sandra Storm-Spuijbroek

en Daphne Hijzen acht gesprekken met docent-onderzoekers gebundeld over professionalisering en curriculumvernieuwing. Professionalisering en curriculumvernieuwing vormen de belangrijkste redenen waarom lectoraten bijna tien jaar geleden in het hoger beroepsonderwijs zijn ingevoerd. Reden genoeg voor docent-onderzoekers om met elkaar in gesprek te gaan over de manier waarop

het doen van onderzoek hun eigen onderwijs heeft versterkt. In de gesprekken

wordt teruggeblikt op de succesfactoren waarmee docent-onderzoekers hun

eigen en andermans professionalisering hebben bevorderd en hoe daarbij een

curriculumonderdeel is vernieuwd. Er wordt ook vooruitgeblikt: Wat is er straks

allemaal nog meer mogelijk als docent-onderzoekers in kenniscentra toegang

krijgen tot veel meer gelijkgestemde collega’s? Welke professionaliseringsmogelijkheden zijn er wanneer ook docenten van andere onderwijsinstituten gaan meedoen?

Docent-onderzoekers zijn benieuwd hoe docent-onderzoekers bij andere instituten

bezig zijn met het actief en gericht ontwikkelen van zichzelf en collega’s en hoe het doen van onderzoek zijn weerslag krijgt in het onderwijs. De docent-onderzoekers hebben elkaars verhalen uitgewisseld over iets waar zij met trots op terugkijken, en (her)kennen ook de grote moeite die zij daar doorgaans voor hebben moeten doen om dat te bereiken. Doel van de bundel is om nog meer docenten te inspireren zich in de toekomst aan te sluiten bij een kenniscentrum. Zodat docenten niet alleen inspirerend onderwijs rondom regionale speerpunten ontwikkelen, maar ook zichzelf, hun studenten, hun collega’s en het werkveld. Het onderzoeksartikel waarmee deze bundel besluit biedt inzicht in de sleutelfactoren waarmee docent-onderzoekers zijn

gekomen tot professionalisering en curriculumvernieuwing. Het onderzoek biedt

tevens aanknopingspunten waarmee onderwijsmanagers en instituutsdirecties onderzoek en onderwijs steviger met elkaar kunnen verbinden.

In deze bundel staan de verhalen van acht docent-onderzoekers: Ada ter Maten-

Speksnijder, Arie de Wild, Arthur van der Molen, Hannah Frederiks, Hanny Groenewoud, Margriet Clement, Netta van ’t Leven en Nico van Hal. Verder werkten aan deze bundel mee: Ilse van den Donker, Josephine Lappia, Karen Smits en Willemijn Lofvers. Acht andere verhalen zijn digitaal gepubliceerd.

Lees meer