Structuur in Sales

Voorzijde

Niet beschikbaar

ISBN: 9789051797350
Uitgever: Gopher B.V.
Auteur: John Bakker
Pagina's: 57

Verkoop is geen absolute wetenschap. Er bestaat geen formule die altijd en overal tot succes zal leiden. Verkooptechnieken kunnen nog zo verfijnd zijn, het is de verkoper die ze moet toepassen. Het grillige karakter van de mens, zowel van de verkoper als van de klant, kan het proces van verkoop enorm bemoeilijken. De grillige verkoper moet zichzelf dwingen om binnen een overdachte structuur te opereren. De recente economische crisis maakt duidelijk dat talent alleen in moeilijke tijden niet voldoende is. Een goede verkoper zal continu aan zijn vaardigheden moeten werken vanuit een vastgelegde structuur. Structuur brengt rust en richting, een absolute must om bij zwaar weer succesvol te kunnen opereren.Jochem Bakker is sinds 1994 actief op het gebied van verkoop. In diverse bedrijfstakken deed hij ervaring op met accountmanagement, key accountmanagement en sales management. Tevens voerde hij de directie over een exportbedrijf. Deze ervaringen heeft hij gebundeld in een trainerspraktijk die hij sinds 2007 voert. In zeer uiteenlopende branches heeft hij inmiddels tal van verkopers en accountmanagers getraind volgens zijn eigen specifieke en pragmatische methode. De kernpunten van dit programma zijn verwoord in dit boek.