Acht gesprekken met lectoren over kenniscreatie en kenniscirculatie / druk 1

Voorzijde

Niet beschikbaar

In deze Inspiratiebundel zijn onder redactie van Josephine Lappia en Jittie Brandsma acht gesprekken met lectoren over kenniscreatie en kenniscirculatie bij elkaar gebracht. Kenniscreatie en kenniscirculatie vormen twee belangrijke doelstellingen van lectoraten. In de gesprekken wordt teruggeblikt op de succesfactoren waarmee lectoren kenniscreatie en kenniscirculatie tot nu toe hebben gestimuleerd. En er wordt vooruitgeblikt: Hoe kunnen kenniskringen in gebundelde vorm als kenniscentra nog beter inspelen op de kansen die voor de Hogeschool Rotterdam voor het oprapen liggen?De auteurs zijn benieuwd hoe lectoren bezig zijn met het verspreiden en toetsen van innoverende methoden en praktijken die voortvloeien uit kennisontwikkeling en hoe zij aandacht besteden aan de exploitatie en ontwikkeling van kennis zodat deze in het onderwijs en uiteenlopende beroepscontexten kan worden toegepast en ingevoerd. Aan de vooravond van de bundeling van kenniskringen in kenniscentra om voldoende focus en massa aan te brengen in onderzoeksverrichtingen, is de balans opgemaakt. Waar kunnen de lectoren van de Hogeschool Rotterdam trots op zijn en welke ambities hopen lectoren in de nabije toekomst waar te maken? De bundel heeft tot doel anderen te inspireren een steentje bij te dragen aan kenniscreatie en kenniscirculatie tussen hogeschool en samenleving.De lectoren die meewerkten aan deze inspiratiebundel zijn: Frits Blessing, Sunil Choenni, Florian Cramer, Chris Kuiper, Kees Machielse, Frank Rieck, Frans Spierings en AnneLoes van Staa.