Bouschrã is de naam / druk 1

Voorzijde
Niet beschikbaar

Meer dan 25 jaar fungeerde in Amsterdam een speciale basisschool die vrijwel uitsluitend werd bevolkt door kinderen afkomstig uit de Noord-Afrikaanse Maghreblanden; kinderen van degenen die wij destijds als 'gastarbeiders' plachten aan te duiden.De Arabische school van Amsterdam, later omgedoopt tot Bouschrã school, werd in 1971 in het leven geroepen. De school was gericht op de ontmoeting van vertegenwoordigers uit drie culturen: Joden, Christenen en Moslims. Het schoolprogramma beoogde de keuzemogelijkheid open te houden naar integratie van deze kinderen in de Nederlandse samenleving (met behoud van eigen identiteit) of naar terugkeer van deze kinderen naar hun moederland.Het initiatief tot de oprichting van deze school was ontstaan in de kring van een pluriforme, internationale en interconfessionele gemeenschap Oudezijds 100, gevestigd in de Amsterdamse binnenstad. De auteurs waren ieder op hun eigen manier intensief betrokken bij de fascinerende geschiedenis van dit unieke Amsterdamse onderwijsgebeuren, feitelijk de eerste integratieschool in Nederland.